Eis Chefekipp besteet aus 25 motivéierten a benevole Chef a Cheftainen. Eis Chefekippe vun den eenzelne Branchen hunn eng Formatioun déi ugepasst ass un den Alter vun de Kanner a Jugendlechen déi si betreien. Déi eenzel Chefekippe betreien awer net nëmme Versammlungen, Sortien, Weekender an Campen, mee treffe sech och an hirer Fräizäit fir alles ze preparéieren. Niewebäi trefft sech déi ganz Chefekipp och e puer Mol fir Saache vum Grupp ze beschwätzen an grouss Evenementer wéi eis Kiermes, Theater oder Buergbrennen ze plangen.

Heiandsdo bleiwt dann och nach e bëssen Zäit fir dass d'Chefekipp eppes ka fir sech ënnerhuele fir den Teamgeescht an Zesummenhalt ze stärken a fir sech besser kennenzeléieren.

Bass du och motivéiert fir Deel vun dëser flotter Ekipp ze ginn? Dann maach mat an mell dech bei enger vun eise Chefekippen!